TinyURL.nu Regler & villkor

Regler och Villkor för Användning av TinyURL.nu

Vi välkomnar dig till TinyURL.nu och strävar efter att erbjuda en pålitlig och ansvarsfull URL-förkortningstjänst. För att säkerställa en positiv och etisk användning av vår tjänst, vänligen observera följande riktlinjer:

  • Oönskad Reklam (Spam): Användning av TinyURL.nu för att skapa förkortade webbadresser som används i samband med oönskad reklam, inklusive e-post, foruminlägg, SMS-meddelanden och skräppostinlägg eller meddelanden på sociala nätverk, är strängt förbjudet.
  • Skadligt Innehåll: Förkortade länkar som leder till skadligt innehåll, såsom nätfiske, virus, trojaner, annonsprogram eller annan skadlig kod, är inte tillåtna.
  • Barnpornografi: Användning av TinyURL.nu för att länka till någon form av barnpornografi är absolut förbjudet och kommer att resultera i omedelbar och rapporterad åtgärd.
  • Förbjudna URL-Förkortare: Förkortade länkar som leder till andra webbplatser eller skript för URL-förkortning eller omdirigering, särskilt de som utgör "kedjor" av länkar avsedda att dölja skadlig användning, är inte tillåtna.
  • Upphovsrättsintrång: Länkar till material som gör intrång i upphovsrätten är strikt förbjudna.
  • Oetiskt Innehåll: Användning av TinyURL.nu för att länka till material som anses vara oetiskt, inklusive men inte begränsat till "bli rik snabbt"-system, pyramidspel, betalda "självhjälpssystem", tvivelaktiga tävlingar samt webbplatser som uppmuntrar användare att spamma andra, är inte tillåtna.
  • Vi uppmuntrar ansvarsfull användning av vår tjänst och vidtar åtgärder för att säkerställa en trygg och pålitlig miljö för våra användare. Vid överträdelse av ovanstående regler kan åtgärder vidtas, inklusive avstängning av tjänsten och rapportering till relevanta myndigheter.

Radering av Förkortade Länkar:

Vi förbehåller oss rätten att avvisa skapandet av korta länkar eller att ta bort befintliga länkar när så anses nödvändigt. Detta beslut fattas enbart i händelse av överträdelse av våra användarvillkor eller när andan av rättvis och ändamålsenlig användning är hotad. Vidare kan vi vid misstanke om överträdelse, såsom när en webbadress bedöms vara skadlig, även vidta åtgärder i form av radering.

I fall där det bedöms lämpligt, har vi befogenhet att återställa förkortade webbadresser som tidigare tagits bort eller blockerats. Denna åtgärd vidtas i enlighet med vår diskretion och efter noggrann övervägande.

Vår önskan är att upprätthålla en balanserad och trygg användarmiljö, där våra tjänster kan utnyttjas på ett säkert och respektfullt sätt.

Våra Förkortade Webbadresser:

Användare som genererar förkortade webbadresser via TinyURL.nu har inte möjlighet att senare ändra eller ta bort dem. Våra förkortade webbadresser kan leda till valfri destination och används på egen risk. Det är viktigt att notera att TinyURL.nu inte påtar sig ansvar för innehållet på besökta webbsidor.

Dataskydd och Användning av Information:

Vi delar endast information med tredje parter i de fall detta tydligt anges i vår integritetspolicy. Vi samlar endast in nödvändig information för att tillhandahålla vår tjänst samt för att generera statistik över webbplatsanvändningen. Din integritet är vår prioritet.

Ansvar och Garanti:

TinyURL.nu erbjuder sina tjänster helt kostnadsfritt. Vi strävar efter att upprätthålla tjänsten, men tekniska problem kan uppstå. Vi kan inte garantera en problemfri upplevelse och påtar oss inget ansvar eller erbjuder någon form av garanti. Eventuella förluster eller problem som uppstår på grund av användningen av vår tjänst faller utanför vårt ansvarsområde. Detta inkluderar situationer där tjänsten av någon anledning blir otillgänglig, långsam, eller om det uppstår dataförlust eller andra skadliga händelser.

Överträdelse av Villkor:

Vid överträdelse av våra regler och villkor förbehåller vi oss rätten att när som helst ta bort genererade förkortade webbadresser eller att blockera användningen av TinyURL.nu för den berörda användaren. Vi värnar om att skapa en trygg och ansvarsfull användarmiljö.

Vår önskan är att upprätthålla en balanserad och trygg användarmiljö, där våra tjänster kan utnyttjas på ett säkert och respektfullt sätt. Om du har några frågor eller funderingar om våra regler & villkor, vänligen kontakta oss på tinyurl@tinyurl.nu

Observera att denna policy kan komma att revideras över tid för att återspegla förändringar i vår tjänst och användningsvillkor. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar dessa riktlinjer.