TinyURL.nu Integritetspolicy

Integritetspolicy för TinyURL.nu

Vår dedikation till att skydda din integritet är av yttersta vikt för oss på TinyURL.nu. Denna policy syftar till att klargöra hur vi samlar in, använder och skyddar din information i samband med vår URL-förkortningstjänst.

Insamling av Information:

Vi samlar endast den nödvändiga informationen för att erbjuda vår URL-förkortningstjänst på ett smidigt sätt. Detta inkluderar data som krävs för identifiering och hantering av eventuellt missbruk av vår tjänst, exempelvis IP-adresser. Dessutom samlar vi in data för att skapa användbar statistik kring användningen av enskilda länkar, såsom webbläsare, enhet och geografisk plats.

Användning av Cookies:

För att optimera din upplevelse på vår webbplats använder vi cookies som lagras upp till 14 dagar. Dessa cookies möjliggör bland annat smidigare presentation av dina skapade korta länkar.

Dela av Information:

Vi delar enbart långa webbadresser med tredje parter i syfte att upptäcka skadliga länkar. Detta sker med noggrann kontroll och har ingen koppling till korta länkar eller annan användardata.

Viktigt att Notera:

Vi påminner om att korta länkar genererade av TinyURL.nu inte bör anses som privata. Dessa länkar är publika och kan teoretiskt gissas fram. Därför rekommenderar vi att du inte använder TinyURL.nu för att länka till känslig eller säker information.

Vi är fast beslutna att upprätthålla högsta standard när det gäller att skydda din integritet och data. Denna policy kan komma att uppdateras över tid för att återspegla eventuella förändringar i vår tjänst eller gällande lagar. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna policy.

Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på tinyurl@tinyurl.nu

Tack för att du väljer TinyURL.nu för dina URL-förkortningsbehov.